Vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn van twee leden binnen de Raad van Toezicht van RTV Drenthe (St. RTV Drenthe en St. Mediareclame Drenthe) zijn wij met ingang van 1 januari 2022 op zoek naar een

lid van de Raad van Toezicht met kennis van organisaties/ondernemingen en marketing en/of ICT

en een

lid van de Raad van Toezicht met (politiek-)bestuurlijke ervaring.

RTV Drenthe is de regionale omroep in de provincie Drenthe. RTV Drenthe is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving en heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe.

De Raad van Toezicht beoordeelt en houdt toezicht op het algehele beleid en algemene gang van zaken binnen RTV Drenthe. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de bestuurder en (kritische) sparringpartner. De Raad van Toezicht adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd.

De leden van de Raad van Toezicht voelen zich verbonden met het gedachtegoed, de missie en visie en de doelstellingen van RTV Drenthe. Integriteit, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel zijn vanzelfsprekende eigenschappen.

De leden van de Raad van Toezicht:

o beschikken minimaal over hbo denk- en werkniveau
o hebben kennis en inzicht in regels en opvattingen over goed bestuur (governance)
o beschikken over een strategisch denkvermogen, bestuurlijke en financiële kennis
o zijn in staat de voor RTV Drenthe en het eigen kennisgebied relevante maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen te signaleren en de gevolgen daarvan in te schatten
o zijn in staat het eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Toezicht als geheel kritisch te evalueren en verbeterpunten bespreekbaar te maken
o hebben een sterke binding met de provincie Drenthe
o zijn maatschappelijk actief en beschikken over relevante netwerken
o zijn inspirerend, deskundig en kritisch
o hebben geen (neven)functies die strijdig kunnen zijn met de positie in de Raad van Toezicht

Zie de bijlage voor een uitgebreide profielschets

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. De vergaderingen lopen in goede sfeer. Er is ruimte voor diverse meningen en kritische dialoog. Per vergadering wordt een bescheiden vergoeding geboden.

Voor meer informatie over de functie(s) kunt u contact opnemen met mevr. C. Smid van het secretariaat van RTV Drenthe (tel: 0592-338080).
Solliciteren kan tot 4 oktober 2021 per mail via c.smid[at]rtvdrenthe.nl ter attentie van de heer G. Dielessen, voorzitter


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.